Sommige sites staan vol met juridische bezweringen. Die bezweringen moeten voorkomen dat de eigenaar van de site in moeilijkheden komt als een gebruiker van de site getroffen wordt door het kwade. Ik denk dat bezweringen niet werken. Het helpt als je vooral je eigen verstand gebruikt.

copyright

Creative Commons License
This work by Jaap Bosman is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Uitzonderingen:
Het auteursrecht, de copyrights van geciteerde items en eventuele andere teksten van derden liggen bij de oorspronkelijke maker(s) van het werk. Indien u van mening bent dat enig op deze site aangeboden materiaal inbreuk maakt op uw auteursrechten/copyrights, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen

Disclaimer

Jaap Bosman E-ConsulT heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Jaap Bosman E-ConsulT kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Jaap Bosman E-ConsulT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan fouten en vergissingen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootste zorg door ons behandeld. Uw gegevens worden NIET aan derden verhuurd, ter inzage gegeven, verkocht, geleend, of op andere wijze overgedragen.

Voorwaarden

onze voorwaarden in PDF formaat. Er zijn verschillende programma's om deze filesoort te openen.

Jaap Bosman E-ConsulT strong is een handelsmerk